Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

24 Shtator 2017 Vetëm Shkrimi (Sola Scriptura)


Sola Scriptura: “Tërë këshilla e Perëndisë, në lidhje me të gjithat e domosdoshme për lavdinë e Tij, shpëtimin e njeriut, besimin dhe jetën është hedhur qartë në Shkrimet ose përmes rrjedhimeve të mira dhe domosdoshme që mund të nxirren nga Shkrimet: Të cilave nuk mund t’ju shtohet asgjë në asnjë kohë, qoftë përmes zbulesave të reja të Frymës ose traditave të njerëzve” (Rrëfimi i Besimit të Westminister).

Tema: Bibla Fjala e vetme e Frymëzuar e Perëndisë, Fjala e Tij e plotë dhe e mjaftueshme e pagabueshme le të jetë autoriteti ynë i vetëm përfundimtar në çdo aspekt të jetës tonë në jetën e përditshme që ne si njerëzit e Tij të jemi tërësisht të pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e Tij.

I. Bibla është Fjala e plotë dhe e mjaftueshme e Zotit (2 Tim. 3:16a) .

II. 4 Rrjedhime kryesore që Bibla është Fjala e Zotit për ne (2 Tim. 3:14-17).

A. Fjala e Zotit duhet të jetë supreme në jetët tona (2 Tim. 3:14)

1. Në shtëpitë tona (2 Tim. 3:14)

2. Në kishë (2 Tim. 4:1-3)

B. Fjala e Zotit na shenjtëron (2 Tim. 3:16-17)

1. Fjala e Zotit na shpëton (2 Tim. 3:15)

2. Fjala e Zotit na mëson (2 Tim. 3:16b)

3. Fjala e Zotit na bind (2 Tim. 3:16c)

4. Fjala e Zotit na ndreq ( 2 Tim. 3:16d)

5. Fjala e Zotit na trajnon (2 Tim. 3:16e)

6. Fjala e Zotit na pajis (2 Tim 3:17)

C. Fjala e Zotit është e mjaftueshme për ne

1. Le t’i besojmë Fjalës së Zotit

D. Fjala e Zotit na kënaq

1. Le të festojmë në Fjalën e Zotit.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.