22 Tetor 2017 Vetëm për Lavdinë e Perëndisë (Soli Deo Gloria)

October 22, 2017

Mesazhi: Nëse ne kthehemi te Perëndia dhe zgjedhim çdo ditë ti japim vetëm Perëndisë të gjithë lavdinë e sundimin të Tij në krijimin e Tij dhe të shpëtimit tonë atëherë jo vetëm do të gjejmë vendin e duhur në universin e Tij, por ne do të përjetojmë gëzimin dhe kënaqësinë më të madhe të vërtetë të vazhdueshëm me Perëndinë përgjithmonë.


Pyetja e parë e katekizmit të shkurtër të Uestminster thotë: “Cili është qëllimi kryesor i njeriut? 

Përgjigje: Qëllimi kryesor i njeriut është të lavdërojë Perëndinë dhe ta shijojë Atë përgjithmonë.” 

 

3 aspekte të shpëtimit vetëm për lavdinë e Perëndisë:

I. Lavdia e Perëndisë është mbizotëruese në Fjalën e Perëndisë
     A. Perëndia krijoi gjithçka për lavdinë e Tij duke përfshirë dhe njeriun. 
     B. Perëndia na deshi para themelimit të botës, na zgjodhi, na  shpëtoi, na fali dhe na dha trashëgimi të përjetshme në             Krishtin  vetëm për lavdinë e Tij .
     C. Ne shenjtërohemi vetëm për lavdinë e Perëndisë.
     D. Ne duhet ti shërbejmë me jetën dhe me dhuntitë tona vetëm  për lavdinë e Perëndisë. 
     E. Jezusi na ka bër mbretër dhe priftërinj për t’i shërbyer Perëndisë vetëm për lavdinë e Tij.
     F. Kisha ekziston për lavdinë e Perëndisë.
    G. Çdo gjë që ne bëjmë duhet ta bëjmë për lavdinë e Perëndisë.

II. Çfarë është lavdia e Perëndisë. 

III. Pse vetëm Perëndia meriton të gjithë lavdinë dhe nderin. 
     A. Sundimi i krijimit 
     B. Perëndia është i lavdishëm në Shpëtimin e Tij 
     C. Perëndia është përlëvduar duke treguar gjykim dhe zemërim dhe drejtësi ndaj të ligjve.

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.