Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

22 Tetor 2017 Vetëm për Lavdinë e Perëndisë (Soli Deo Gloria)


Mesazhi: Nëse ne kthehemi te Perëndia dhe zgjedhim çdo ditë ti japim vetëm Perëndisë të gjithë lavdinë e sundimin të Tij në krijimin e Tij dhe të shpëtimit tonë atëherë jo vetëm do të gjejmë vendin e duhur në universin e Tij, por ne do të përjetojmë gëzimin dhe kënaqësinë më të madhe të vërtetë të vazhdueshëm me Perëndinë përgjithmonë.

Pyetja e parë e katekizmit të shkurtër të Uestminster thotë: “Cili është qëllimi kryesor i njeriut?

Përgjigje: Qëllimi kryesor i njeriut është të lavdërojë Perëndinë dhe ta shijojë Atë përgjithmonë.”

3 aspekte të shpëtimit vetëm për lavdinë e Perëndisë:

I. Lavdia e Perëndisë është mbizotëruese në Fjalën e Perëndisë A. Perëndia krijoi gjithçka për lavdinë e Tij duke përfshirë dhe njeriun. B. Perëndia na deshi para themelimit të botës, na zgjodhi, na shpëtoi, na fali dhe na dha trashëgimi të përjetshme në Krishtin vetëm për lavdinë e Tij . C. Ne shenjtërohemi vetëm për lavdinë e Perëndisë. D. Ne duhet ti shërbejmë me jetën dhe me dhuntitë tona vetëm për lavdinë e Perëndisë. E. Jezusi na ka bër mbretër dhe priftërinj për t’i shërbyer Perëndisë vetëm për lavdinë e Tij. F. Kisha ekziston për lavdinë e Perëndisë. G. Çdo gjë që ne bëjmë duhet ta bëjmë për lavdinë e Perëndisë.

II. Çfarë është lavdia e Perëndisë.

III. Pse vetëm Perëndia meriton të gjithë lavdinë dhe nderin. A. Sundimi i krijimit B. Perëndia është i lavdishëm në Shpëtimin e Tij C. Perëndia është përlëvduar duke treguar gjykim dhe zemërim dhe drejtësi ndaj të ligjve.