29 Tetor 2017 Imito vetëm Atin tënd qiellor dhe jo botën! Mateu 5:43-48 & Luka 6:27-38

October 29, 2017

Mesazhi: Ne dishepujt e Krishtit, qytetarë të rilindur të mbretërisë së Perëndisë, që kemi njohur Perëndinë dhe dashurinë e Tij, Zoti dhe Shpëtimtari ynë Jezus na urdhëron të duam të gjithë njerëzit si veten e tonë, madje edhe armiqtë tanë, duke ju bërë mirë dhe lutur për ta sepse vetëm në këtë mënyrë demonstrojmë që jemi bijtë e Perëndisë dhe jemi të përsosur si Ati ynë qiellor.

 

Shtatë komponentë të të rëndësishëm të dashurisë mbinatyrshme hyjnore që Zoti ynë Jezus na urdhëron të kemi dhe për të cilën Ai na ka shpëtuar dhe na ka bërë dishepujt të Tij dhe bijtë e Perëndisë:

 

I. Duhet të lindësh për së dyti nga Perëndia që të duash si Perëndia (Mateu 5:44a, 45a, 48)

II. Dashuria natyrore shtrembëron urdhërimet e Perëndisë (Mateu 5:43)

III. Urdhërimi i dashurisë hyjnore (Mateu 5:44a)

IV. Mënyra e shprehjes së dashurisë hyjnore (Mateu 5:44b,c,d)

V. Demonstrimi i burimit të dashurisë hyjnore (Mateu 5:45a)

VI. Baza e dashurisë hyjnore (Mateu 5:45b-47)

VII. Standardi që kërkon dashuria hyjnore (Mateu 5:48).

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.