05 Nëntorë 2017 Romakëve 12:1-2 Jepjani plotësisht veten tuaj Perëndisë (Pjesa 1)

November 5, 2017

Mesazhi: Meqenëse kemi përjetuar mëshirat e mëdha hyjnore sovrane të Perëndisë i vetmi adhurim i duhur i Perëndisë është që ti kushtojmë plotësisht trupin tonë me gjithë zemër Perëndisë si një sakrificë e gjallë, e shenjte dhe e pëlqyeshme Perëndisë dhe le të mos e lëmë fare këtë botë të na modeloje sipas kallëpit të saj, por le të transformohemi vazhdimisht përmes ripërtëritjes së vazhdueshme të mendjes tonë në Fjalën e Perëndisë përmes Frymës së Shenjtë për të mësuar dhe bërë çfarë do Perëndia nga ne. 

Romakëve 12:1-2 përmban një thirrje urgjente të dyfishtë me një motiv të dyfishtë si duhet të jetojmë jetën e re si të krishterë në botë: 

 

I.    Motivi i jetës së krishterë (Rom. 12:1a) 
A. Motivi i parë: Të kuptuarit dhe besuarit e ungjillit (Rom. 1-11)
B. Motivi i dytë: Përjetimi dhembshurisë së Perëndisë 


II.    Thirrja e parë urgjente: Jepni veten tuaj krejtësisht Perëndisë (12:1)
    A.    Trupat tuaj si fli i gjallë (12:1b)
    B.    Të shenjtë (12:1c)
    C.    Të pëlqyeshëm për Perëndinë (12:1d)
    D.    Arsyeja: Sepse ky është adhurimi i duhur i Perëndisë (12:1e)


III.    Thirrja e dytë urgjente: Mos u konfirmoni, por transformohuni     (12:2)
A.    Mos e lini fare këtë botë t’ju modelojë sipas kallëpit të saj     (12:2a)
B.    Transformohuni vazhdimisht përmes ripërtëritjes së     vazhdueshme të mendjes (12:2b)
C.    Rezultati: Provojmë praktikisht çfarë do Perëndia (12:2c) 
 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.