12 Nëntorë 2017 Romakëve 12:1-2 Jepjani plotësisht veten tuaj Perëndisë. (Pjesa 2)

November 11, 2017

Mesazhi: Kuptimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë në jetë është t’i paraqesim çdo ditë trupat tanë në mënyrë flijuese në bindje dhe shërbim të plotë Zotit sipas vullnetit të Tij që e zbulojmë përmes të ripërtëritjes së mendjes në Fjalën e Tij.  


Romakëve 12:1-2 përmban një thirrje urgjente të dyfishtë me një motiv të dyfishtë si duhet të jetojmë jetën e re si të krishterë në botë: 

 

I. Motivi i jetës së krishterë (Rom. 12:1a) 
A. Motivi i parë: Të kuptuarit dhe besuarit e ungjillit (Rom. 1-11)
B. Motivi i dytë: Përjetimi dhembshurisë së Perëndisë 


II. Thirrja e parë urgjente: Jepni veten tuaj krejtësisht Perëndisë (12:1)
 A. Trupat tuaj si fli i gjallë (12:1b)
 B. Të shenjtë (12:1c)
 C. Të pëlqyeshëm për Perëndinë (12:1d)
 D. Arsyeja: Sepse ky është adhurimi i duhur i Perëndisë (12:1e)


III. Thirrja e dytë urgjente: Mos u konfirmoni, por transformohuni  (12:2)
A. Mos e lini fare këtë botë t’ju modelojë sipas kallëpit të saj  (12:2a)
B. Transformohuni vazhdimisht përmes ripërtëritjes së  vazhdueshme të mendjes (12:2b)
C. Rezultati: Provojmë praktikisht çfarë do Perëndia (12:2c)

 

Kuptimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë në jetë është t’i paraqesim çdo ditë trupat tanë në mënyrë flijuese në bindje dhe shërbim të plotë Zotit sipas vullnetit të Tij që e zbulojmë përmes të ripërtëritjes së mendjes në Fjalën e Tij.

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.