Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

19 Nëntor 2017 Romakëve 12:3-8 Mendoni sipas hirit për veten, për kishën dhe dhuntitë tuaja!


Mesazhi: Për ne që Perëndia na ka shpëtuar në Hirin e Tij, kënaqësia dhe gëzimi i vërtetë është ta adhurojmë Atë duke i shërbyer Atij me dhuntitë e Hirit të Tij me qëndrimin e duhur në marrëdhënie të duhur me trupin e Krishtit për rritjen e këtij trupi dhe përparimin e mbretërisë së Perëndisë.

Te Romakëve 12:3-8 shikojmë 3 komponentë të përkushtimit tonë të plotë adhurues të Perëndisë në shërbim të Tij:

I. Qëndrimi i duhur i përulur (Romakeve 12:3)

II. Marrëdhënia e duhur (Romakeve 12:4-5)

III. Shërbesa e duhur me dhuntitë tona të Hirit të Tij (Romakeve 12:6-8)

A doni të dini nëse po jetoni tuaj për Perëndinë dhe për veten tuaj? Dëgjoni çfarë thotë Perëndia përmes Fjalës së Tij nga Romakëve 12:3-8

Perfundim: Shërbesa jonë e arsyeshme e adhurimit para Zotit është ti japim Zotit trupin tonë si fli i gjallë në bindje dhe shërbim të Tij në kishë me dhuntitë që ai na ka dhënë për rritjen e kishës dhe rritjen tonë dhe përparimin e mbretërisë së Tij për lavdinë e Tij. A do t’i bindeni sot zërit të mëshirës së Tij ndaj jush në Krishtin? Apo do ta ngurtësoni zemrën tuaj ndaj Tij?


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.