26 Nëntor 2017 Romakeve 12:9-21 Pjesa 1

November 26, 2017

 

Marrëdhëniet nën Hir: Dashuria e Hirit e Familjes së Perëndisë për njëri-tjetrin dhe për të tjerët.

 

Mesazhi: Jeta e përkushtuar Perëndisë dhe e transformuar prej Tij, na thërret që të duam njëri tjetrin në kishë dhe njerëzit e tjerë me një dashuri të vërtetë.

 

Si është dashuria e vërtetë që na thërret Zoti të duam njëri tjetrin?

 

Dashuria e vërtetë e hirit është dalluese (v.9b,c) e përkushtuar [vëllazërore] (v.10a), nderuese (10b), duruese (11-12) dhe vepruese (13-16).

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva