17 Dhjetor 2017 Pse Perëndia u shfaq në mish? Pasazhe të zgjedhura

December 17, 2017

Mesazhi: Perëndia vetë erdhi në botë në Jezu Krishtin dhe u bë njëri në mënyrë që si Perëndi dhe njeri i pandarë të bënte atë që ne dhe askush tjetër kurrë nuk mund ta bënte, të jepte trupin e Tij si flijim për ne në kryq, për të marrë zemërimin e Atit për mëkatet tona, dhe na japë kështu jo vetëm faljen e mëkateve tona dhe drejtësinë e Tij, por jetën e përjetshme tani dhe përjetësisht në bashkësi të përjetshme të pandarë me Perëndinë dhe për të cilën u krijuam.

 

Katër të vërteta të mrekullueshme të Ardhjes së Perëndisë në botë dhe përgjigjja jonë:

1. Nevoja e Ardhjes së Shpëtimtarit

2. Premtimi i Ardhjes së Shpëtimtarit

3. Shpallja e Ardhjes së Shpëtimtarit

4. Plani i Shpëtimit të Ardhjes së Shpëtimtarit

 

Përgjigjja jonë

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva