Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

04 Mars 2018 Romakëve 13:8-10 Borxhin që nuk e shlyejmë dot asnjëherë


Mesazhi: Hiri i Perëndisë na kthen nga marrës në dhënës të gëzuar të dashurisë duke u përpjekur të lajmë borxhin e pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë sepse dashuria përmbledh çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë.

Dy të vërteta të rëndësishme të dashurisë tonë të hirit transformues të Perëndisë:

I. Detyrimi ynë i dashurisë: Ne nuk duhet t’i kemi asnjë borxh askujt përveç borxhit të pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë (Rom. 13:8a)

II. Motivi ynë i dashurisë: Bindja ndaj Perëndisë sepse vetëm dashuria përmbush çfarë kërkon prej nesh (Rom. 13:8b-10)