04 Mars 2018 Romakëve 13:8-10 Borxhin që nuk e shlyejmë dot asnjëherë

March 4, 2018

 

Mesazhi: Hiri i Perëndisë na kthen nga marrës në dhënës të gëzuar të dashurisë duke u përpjekur të lajmë borxhin e pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë sepse dashuria përmbledh çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë.

 

Dy të vërteta të rëndësishme të dashurisë tonë të hirit transformues të Perëndisë:

 

I. Detyrimi ynë i dashurisë: Ne nuk duhet t’i kemi asnjë borxh askujt përveç borxhit të pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë (Rom. 13:8a)

II. Motivi ynë i dashurisë: Bindja ndaj Perëndisë sepse vetëm dashuria përmbush çfarë kërkon prej nesh (Rom. 13:8b-10)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.