18 Mars 2018 Romakëve 13:11-14 Pjesa 2 Ju nuk jeni më të natës, por të ditës, prandaj jetoni si të ditës!

March 18, 2018

 

Mesazhi: Epoka e re e mbretërimit të Krishtit po afrohet gjithmonë e më shumë dhe ju nuk jeni më të natës, por të ditës, prandaj si rrjedhim jetoni si njerëz të ditës me gëzim hiqni rrobat e natës dhe vishni armët e dritës, vishni Zotin Jezu Krishtin që të bëhemi dhe jetojmë gjithmonë e më shumë si Ai në botë për kënaqësinë dhe lavdinë e Tij.

 

Një të vërtetë që duhet të kuptojmë dhe rrjedhimi i kësaj të vërtete për jetën tonë si duhet të jetojmë jetën e krishterë në botë:

 

I. E vërteta: Kuptoni kohën në të cilën jetojmë dhe zgjohuni (Romakëve 13:11-12a)

II. Rrjedhimi: Jetoni sipas të vërtetës së kohës që ne jetojmë (Rom 13:12b-14).

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva