Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

25 Mars 2018 Mateu 16:13-16 Dy pyetje të cilave çdo i krishterë duhet t’u përgjigjet


Three points in today’s message:

1- A universal question the Church must answer

2- A personal question each of us must answer for ourselves

3- The purpose and the power behind these questions.

Tri pika në mesazhin e sotëm:

1- Një pyetje universale së cilës Kisha duhet të dijë t’i përgjigjet

2- Një pyetje së cilës secili prej nesh duhet t’i përgjigjet personalisht

3- Qëllimi dhe fuqia e këtyre pyetjeve

HOW THE WORLD SEES - JESUS SI E SHEH BOTA JEZUSIN

“Goalkeeper Jesus” - “Jezusi portier”

“Magic Genie Jesus” - “Jezusi Gjeniu Magjik”

“Moral Activist Jesus” - “Jezusi aktivist moral”

“Insignificant Jesus” - “Jezusi i parëndësishëm”


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.