Hidhësia! Si të mposhtim me fuqinë e Shpëtimtarit tonë. Hebrenjëve 12:14-17

May 27, 2018

Duaj të tjerët duke evituar hidhësinë me çdo kusht . 3 arsye pse duhet të evitojmë hidhësinë me çdo kusht

 

I. Evito hidhësinë për shkak të fuqisë së saj
   A. Çfarë është hidhësia
      Një Fjalor Teologjik i Dhiatës së Re na jep këtë përkufizim të kësaj fjale në greqisht: Hidhësia është diçka “e mprehtë, e

      fortë, djegëse ... dhe në një kuptim të transferuar, dhimbshme, zemëruese, që nuk gjen vend, therëse.” 

      Të njëjtin kuptim ka edhe fjala ekuvalente në Hebraisht në Dhiatën e Vjetër. 
      Fjalori në shqip na jep pak a shumë këto nuanca kuptimesh. 
      Proverbs 14:10 - Zemra njeh trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund të marrë pjesë në gëzimin e saj. 

  B. Si vepron hidhësia
       1. Fillon në zemër si “një rrënjë që mbi nga toka” “Kujdesuni fort”
       2. Nëse nuk adresohet, ajo mbin. “Mbetemi pa hirin e Perëndisë”
   C. Çfarë bën
       1. Shkakton shqetësime/turbullimet
           a. Shqetësimi/turbullimi i zemërimit Efes. 4:31-32 
           b. Shqetësimi turbullimi i xhelozisë/lakmisë/smirës Jakobik 3:14, Jakobi 3:15-18, Veprat 8:20-23
           c. Shqetësimi/turbullimi i komunikimit mëkatar Jakobi 3:10-11, Romakëve 3:14
      2.  Ndot shumë veta


II. Evito hidhësinë duke njohur shkakun e saj
   A.  Illustruar në jetën e Esaut. Zanafilla 27:34-36  
   B. Illustuar në jetën e Naomit. Ruthi 1:16-17, Ruthi 1:20-21, Ruthi 4:14-15


III. Evito hidhësinë për shkak të pasojave të saj
Hebrenjëve 12:17 - Sepse e dini se, më pas, kur ai deshi të trashëgojë bekimin, iu refuzua, ndonëse e kërkoi me lot, sepse nuk gjeti vend pendimi. 
 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.