Duaj të tjerët duke mos u zemërua me ta! Efesianëve 4:25-32

June 3, 2018

 

Mesazhi: Le të duam të tjerët duke mos u zemëruar me ta. 
Le të shikojmë tre pika kryesore për zemërimin: 
I. Çfarë është zemërimi? 
 a. Një situatë e zakonshme zemërimi
 b. Gjashtë të vërteta në lidhje me zemërimin
  1. Zemërimi është mëkatar (Efes.4:26-27; 31). 
  2. Njerëzit e zemëruar nuk e dinë që kanë problem me zemërimin. 
  3. Zemërimi ka shumë fytyra dhe forma
  4. Zemërimi është bashkëpunim me Djallin. 
  5. Jezusi asnjëherë nuk u zemërua ndaj ofendimeve personale
  6. Perëndia është xheloz për njerëzit e zemëruar  

II. Si të rritemi që të mos zemërohemi padrejtësisht? 
  a. Një përkufizim mbi zemërimin 
  b.Të kuptojmë rrënjën e zemërimit 

III. Si të ndihmojmë të tjerët që zemërohen padrejtësisht? 
 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva