Jeta Mbi Diellin ''Studimi i Librit te Predikuesit (10 Qershor 2018)

June 10, 2018

 

I. Hyrje dhe rëndësia e serisë së studimit të Predikuesit
II. Titulli i Librit: Pse është titulluar Predikuesi 
III. Qëllimi dhe mesazhi i këtij libri
IV. Jeta e Solomonit si paralajmërim për ne. 
   A. Hyrje
   B. Trashëgimia shpirtërore e Solomonit.
   C. Katër ajzbergët me të cilët u përplas Solomoni:
      1. Keqpërdorimi i diturisë
      2. Keqpërdorimi i pasurisë
      3. Shumimi i grave
     4. Adhurimi i përzier
V. Zbatimi i Fjalës së Zotit: Mendoni për përjetësinë
 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva