Në kërkim për të gjetur kënaqësinë! Predikuesi 1:12-2:26 (24 Qershor 2018)

June 24, 2018

I. Flluska e parë e madhe e jetës: Më shumë urtësi, më shumë dhimbje (Predikuesi 1:12-18)

II. Flluska e dytë e madhe: Më shumë dhënie mbas qejfeve, më pak i kënaqur (2:1-11)

III. Plasja e flluskës së parë: Urtësia nuk e zgjidh dot problemin e vdekjes (2:12-17)

IV. Plasja e flluskës së dytë: Kënaqësitë e kësaj bote jo vetëm që nuk sjellin kënaqësi, por sjellin më shumë pakënaqësi, sjellin dëshpërim, urrejtjen e jetës, shqetësim, mungesë qetësie, lodhje dhe mundim (2:18-23)

V. Përfundimi zbatues i jetës: Jeta në botën e Perëndisë është dhuratë dhe jo fitim (2:24-26).

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva