Perëndia i cakton kohërat - Predikuesi

July 1, 2018

 

Jeta e vërtetë është njohja e Perëndisë, bindja ndaj Fjalës së Tij dhe në shërbim të Tij në botën e Tij për lavdinë e Tij. 

 

Le të shohim tre të vërteta të mrekullueshme në lidhje me kohërat nga Predikuesi 3:1-15
I. Perëndia i ka caktuar përgjithmonë të gjitha  kohërat (3:1-8)
II. Perëndia ka një plan të mrekullueshëm misterioz për të gjitha kohërat që Ai ka caktuar (3:9-11). 
III. Kohërat nuk janë tuajat : Pranoi ato dhe ki frikë Perëndinë (3:12-15). 

 

Mesazhi: Perëndia është sovran mbi çdo sekondë të jetës tuaj, prandaj qëndroni të mrekulluar prej Tij duke shijuar jetën që Ai ju ka dhënë juve.

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva