Adhurimi i vërtetë! Predikuesi 5:1-7

July 22, 2018

Mesazhi: Ne si njerëz të krijuar prej Perëndisë dhe shpëtuar prej Tij për të qenë adhurues të Tij të vërtetë, le ta adhurojmë Perëndinë me një nderim të thellë. 

 

Te Predikuesi 5:1-7 na jepen katër veçori të adhurimit të vërtetë të Perëndisë të atyre që janë shpëtuar nga Perëndia në Krishtin:
I. Dëgjoje dhe bindu vazhdimisht Fjalës së Perëndisë (Predikuesi 5:1)
II. Ji i kujdesshëm kur flet në çdo kohë (Predikuesi 5:2-3)
III. Mbaje fjalën (Predikuesi 5:4-5)
IV. Ki frikë Perëndinë (Predikuesi 5:6-7)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.