Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Adhurimi i vërtetë! Predikuesi 5:1-7


Mesazhi: Ne si njerëz të krijuar prej Perëndisë dhe shpëtuar prej Tij për të qenë adhurues të Tij të vërtetë, le ta adhurojmë Perëndinë me një nderim të thellë.

Te Predikuesi 5:1-7 na jepen katër veçori të adhurimit të vërtetë të Perëndisë të atyre që janë shpëtuar nga Perëndia në Krishtin: I. Dëgjoje dhe bindu vazhdimisht Fjalës së Perëndisë (Predikuesi 5:1) II. Ji i kujdesshëm kur flet në çdo kohë (Predikuesi 5:2-3) III. Mbaje fjalën (Predikuesi 5:4-5) IV. Ki frikë Perëndinë (Predikuesi 5:6-7)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.