Dashuria për paranë! Predikuesi 5:8-6:9

July 29, 2018

 

Mos dëshiro pasuritë, por shijo dhuratat qё Perёndia tё jep çdo ditё! 

 

I. Ata që dëshirojnë pasuri, nuk do të kënaqen! (5:8-12; 6:7-9)
II. Është një e keqe kur dikush nuk e gëzon jetën! (5:13-17; 6:1-2)
III. Shijo dhuratat që Perëndia të jep çdo ditë! (5:18-20)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva