Përdor Urtësinë! Predikuesi 9:13-10:20

September 1, 2018

 

Përdor urtësinë, sepse - “Dituria ka epërsinë t'ia dalë gjithnjë mbarë.” Predikuesi 10:10

 

A. Meqenëse pak marrëzi e shkatërron fuqinë e urtësisë në drejtim, përdor urtësinë në drejtim. (9:13-9:18)

B. Meqenëse pak marrëzi e përmbys drejtim si dhe jetën në përgjithësi, përdor urtësinë në vendimmarrje. (10:1-11)

C. Meqenëse pak marrëzi të çon në telashe të shumta, përdor urtësinë në të folurit. (10:12-20)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva