Gëzohu dhe kujto Kriuesin tënd! Një jetë e balancuar. Predikuesi 11:7-12:8

September 16, 2018

“Gëzohu . . . (dhe) kujto Krijuesin tënd në ditët e rinisë sate.” Predikuesi 11:9, 12:1

 

I. Gëzohu nën dritën e vdekjes. (11:7-8)

     1. Gëzo të mirat çdo ditë. (v. 8)

     2. Mendo për realitetin e vdekjes. (v. 9)

II. Gëzohu nën dritën e gjykimit. (11:9-10)

     1. Kërko sa më shumë lumturi (11:9)

     2. Kujto gjykimin e Perëndisë (11:9) 3. Elimino sa më shumë trishtim (11:10)

III. Kujto Kriujuesin tënd nën dritën e fundit të jetës. (12:1-8)

     1. Kujto Kriujuesin tënd (12:1, 6)

     2. Kujto “muzgun” e jetës (12:1-7)

     3. Kupto përkohësinë e gjithçkaje (12:8)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva