Shërbesa e Ungjillit Romakëve 15:14-33 Pjesa 1

October 7, 2018

Si mund të bëhemi një kishë që përmbush misionin e madh të Krishtit?
 
Tema, Romakëve 1:16-17: Lajmi i mirë i Perëndisë është se Ai i shpëton mëkatarët me anë të besimit në Jezu Krishtin. 

Qëllimi i Romakëve është: Qëllimi i Romakëve është që ne të kuptojmë më mirë ungjillin dhe jetojmë sipas tij që të bëhemi një kishë e përulur dhe misionare për t’i sjellë  lavdi Perëndisë në botë. 

Te Romakëve 15:14-33 gjejmë katër komponentë të rëndësishëm si një kishe mund të përmbushë misionin e madh të Krishtit: 
I. Shërbesa e Ungjillit (15:14-19); 
II. Ambicia e Ungjillit (15:20-24); 
III. Borxhi i Ungjillit (15:25-29); 
IV. Lutja e Ungjillit (15:30-33). 

Mesazhi: Nëse Jezusi ka dhënë gjithçka për ne, atëherë le t’i përkushtohemi tërësisht shërbesës së ungjillit sepse Krishti përmes nesh po i ofron Perëndisë një shoqëri të re. 

T’i përkushtohemi Jezusit që la gjithçka për ne do të thotë të thotë katër përkushtime kryesore: 
A. Themeli i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër ndaj njëri-tjetrit dhe Fjalës së Perëndisë (15:14-15); 
  1. Ata janë plot mirësi 
  2. Ata janë plot me çdo njohuri
  3. Ata janë plotësisht të zotë të këshillojnë njëri-tjetrin

B. Motivi i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër në ndarjen e ungjillin të Tij (15:16-18a,b); 

C. Objektivi i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër që ata që ungjillëzojmë të adhurojnë Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar (15:18c).
 
D. Mjeti i duhur: Ne jemi përkushtuar me gjithë zemër të ndajmë ungjillin me gjithë jetën tonë dhe gjithçka që bëjmë (15:19).

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.