Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Të përkushtuar ndaj shërbesës së Ungjillit Romakëve 15:14-33 Pjesa 3


Mesazhi: Nëse ne jemi mirënjohës Zotit Jezus për gjithçka Ai ka bërë për ne, si përkushtim ndaj Tij, Ai na thërret t’i përkushtohemi tërësisht shërbesës së ungjillit së Tij si ambasadorë të Tij sepse Ai përmes nesh po i ofron Perëndisë një shoqëri të re për lavdinë e Tij.

A. Themeli i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër ndaj njëri-tjetrit dhe Fjalës së Perëndisë (15:14-15); 1. Ata janë plot mirësi 2. Ata janë plot me çdo njohuri 3. Ata janë plotësisht të zotë të këshillojnë njëri-tjetrin

B. Motivi i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër në ndarjen e ungjillin të Tij (15:16-18a,b); 1. Kujto vazhdimisht veten dhe të tjerët për hirin e madh të Perëndisë ndaj nesh (15:15c). 2. Ndarja e ungjillit nuk është detyrë, por pasion

C. Objektivi i duhur: Të përkushtohemi me gjithë zemër që ata që ungjillëzojmë të adhurojnë Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar (15:18c). D. Mjeti i duhur: Ne jemi përkushtuar me gjithë zemër të ndajmë ungjillin me gjithë jetën tonë dhe gjithçka që bëjmë (15:19).

Pali arriti aq shumë për Krishtin për katër arsye: 1. Le të mësojmë të çmojmë më shumë Krishtin 2. Le të shohim veten si shërbëtor të Tij 3. Ne nuk flasim për asgjë tjetër veç për atë që Krishti ka për ne a. Ne nuk do të flasim çfarë kemi bërë ne. b. Ne do të duam të flasim çfarë Krishti ka përmes nesh. 4. Ne do të ndajmë ungjillin me të tjerët përmes jetës dhe shërbimit tonë ndaj tyre (18c-19) a. Ne do të shohim jetë njerëzish që do të ndryshojnë si rezultat i ungjillit. b. Ne do të shohim shfaqe të fuqisë së Frymës së Shenjtë


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.