Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Bashkëpjesëmarrje për ungjillin në lutje Romakëve 15:14-33 Pjesa 6


Mesazhi: Si shprehje e besimit në Zotin Jezu Krishti dhe e dashurisë me anë të Frymës së Shenjtë le të luftojmë së bashku në lutje te Perëndia në betejën tonë të përbashkët për ungjillin si ambasadorë të Krishtit për shkak se vetëm Perëndia mund të na bëjë një kishë të bashkuar misionare për lavdinë e Tij.

Që ne si ambasadorë të Krishtit dhe kishë e Tij të arrijmë të tjerët me anë të ungjillit Fjala e Zotit na thërret të luftojmë në lutje së bashku të vërtetë për ungjillin e dalluar nga 6 veçori kryesore:

I. Rëndësia e lutjes: “Lutja është ... vetëm zëri i besimit” (Rom. 15:30a) II. Motivimi i lutjes: Besim te Perëndia dhe dashuria e Frymës (Rom. 15:30b) III. Vështirësia e Lutjes: lutja është betejë shpirtërore (Rom. 15:30c) IV. Fokusi i Lutjes: Për pengesat dhe përparimin e ungjillit (Rom. 15:31-32a,c) V. Qëllimi i Lutjes: Njohja e vullnetit të Perëndisë (Rom. 15:32b) VI. Bekimi i lutjes: Perëndia i paqes me ne (Rom. 15:33)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.