Lavdia e Mshërimit Gjoni 1:14-18

December 23, 2018

Mesazhi: Jezu Krishti është Biri i përjetshëm i Perëndisë që u bë njeri që ne të njohim Perëndinë dhe përjetojmë dashurinë dhe të vërtetën e Tij dhe përmes nesh bota të njohë dashurinë dhe të vërtetën e Perëndisë. 
                                   

I. Mishërimi i Perëndisë: Jezu Krishti nuk është askush tjetër veçse Perëndia në mish njerëzor (Gjoni 1:14) 

II. Dëshmia e Hyjnisë së Tij: Jezu Krishti është Biri i përjetshëm i Perëndisë (Gjoni 1: 15)

III. Burimi i Hirit: Ne kemi marrë nga plotësia e Krishtit (Gjoni 1:16)

IV. Realizuesi i Hirit: Jezu Krishti solli Hirin e Perëndisë(Gjoni 1:17)

V. Zbuluesi i Perëndisë: Jezu Krishti na ka bërë të njohur Perëndinë (Gjoni 1:18)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva