Tabloja e një kishe të shëndetshme Romakeve 16:1-16, 21-24

January 13, 2019

Mesazhi: Ne jemi shpëtuar nga Zoti ynë Jezu Krisht në mënyrë që përmes hirit të Tij ndërtues të jemi një kishë me njerëz të ndryshëm të zakonshëm që e njohin Zotin, po rriten në Të, i shërbejnë Atij dhe e duan njëri-tjetrin. 

 

Një kishë e shëndetshme përbehet nga anëtarë që kanë dy karakteristika: 

 

I. Ata punojnë dhe shërbejnë fort për hir të Krishtit në kishë: Ata që janë në Zotin dhe që po rriten janë ata që mundohen fort për Krishtin dhe i shërbejnë Atij në Kishin e Tij për rritjen e kishës së Tij dhe përmbushjes së misionit të Tij për Kishën për lavdinë e Tij (16:1-16, 21-24)

 

II. Ata kanë dashuri të vërtetë të ngrohtë mikpritjeje dhe përkujdesje për njëri-tjetrin: Ata që janë në Zotin dhe që po rriten janë ata e duan me të vërtetë njëri-tjetrin në bashkësi të vërtetë mikpritjeje dhe në përkujdesje për njëri-tjetrin (16:1-16, 21-24).

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva