Le të jemi vigjilent Romakeve 16:17-20

January 20, 2019

 

Mesazhi: Le të jemi vazhdimisht vigjilentë për të ruajtur kishën e Zotit tonë Jezus nga mësuarit e rremë duke u larguar prej tyre dhe i dalluar ata dhe duke u mbështetur në Zotin dhe hirin e Tij. 

 

Le të shohim nga kush dhe si duhet të ruhemi : 
I. Nga kush duhet të ruhemi?
   A. Ruhuni nga ata që shkaktojnë përçarje (16:17a)
   B. Ruhuni nga ata që shkaktojnë skandale kundër mësimit të Fjalës së Zotit (16:17b) 

II. Si duhet të ruhemi? 
    A. Largohuni prej tyre (16:17c)
    B. Duke i dalluar ata (16:18) 
 Dy arsye kryesore pse duhet të largohemi prej tyre:
        Motivi i tyre: Ata nuk i shërbejnë Zotit Jezus, por vetes së tyre (16:18a)
       Strategjia e tyre: Ata gënjejnë me fjalë të ëmbla dhe të bukura zemrat e të thjeshtëve (16:18bc).
    C. Duke iu bindur Zotit Jezus dhe të vërtetës së ungjillit të Tij (16:19a)
    D. Duke qenë të mençur për të mirën dhe të thjeshtë për të keqen (16:19b). 
    E. Besim te Perëndia i paqes dhe mbështetemi te Hiri i Tij (16:20)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.