Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Le të jemi vigjilent Romakeve 16:17-20


Mesazhi: Le të jemi vazhdimisht vigjilentë për të ruajtur kishën e Zotit tonë Jezus nga mësuarit e rremë duke u larguar prej tyre dhe i dalluar ata dhe duke u mbështetur në Zotin dhe hirin e Tij.

Le të shohim nga kush dhe si duhet të ruhemi : I. Nga kush duhet të ruhemi? A. Ruhuni nga ata që shkaktojnë përçarje (16:17a) B. Ruhuni nga ata që shkaktojnë skandale kundër mësimit të Fjalës së Zotit (16:17b)

II. Si duhet të ruhemi? A. Largohuni prej tyre (16:17c) B. Duke i dalluar ata (16:18) Dy arsye kryesore pse duhet të largohemi prej tyre: Motivi i tyre: Ata nuk i shërbejnë Zotit Jezus, por vetes së tyre (16:18a) Strategjia e tyre: Ata gënjejnë me fjalë të ëmbla dhe të bukura zemrat e të thjeshtëve (16:18bc). C. Duke iu bindur Zotit Jezus dhe të vërtetës së ungjillit të Tij (16:19a) D. Duke qenë të mençur për të mirën dhe të thjeshtë për të keqen (16:19b). E. Besim te Perëndia i paqes dhe mbështetemi te Hiri i Tij (16:20)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.