Ferri; Pasoja përfundimtare - Mateu 25:31-46

March 17, 2019

 

Bibla paraqet dy gjëra të rëndësishme që janë absolutisht të qarta dhe të paevitueshme:

E para: Bibla është tepër e qartë në mësimin e saj që njerëzimi po shkon drejt një momenti përfundimtar gjykimi të pashmangshëm. 

E dyta: Nëse unë jetoj një jetë të papenduar nga idhujtaria shpirtërore, e mohimit të ekzistencës së Perëndisë, shkeljes së urdhërimeve të tij, duke hedhur poshtë hirin e Tij unë do të kaloj përjetësinë në mundimet e pafundme në ferr. Ne nuk mund ta shmangim ferrin nëse nuk pendohemi nga mëkati dhe shkojmë me besim te Zoti Jezu Krisht.  


Tre vëzhgime:
1. Vëzhgimi i parë: Në këtë pasazh nuk ka elasticitet moral.
 
2. Vëzhgimi i dytë: Në këtë mesazh mësohet qartë parimi vertikal moral siç mësohet në shumë pasazhe të tjera të Shkrimit. 

 

3. Vëzhgimi i tretë është që tabloja e gjykimit që paraqitet në këtë pasazh është konkrete dhe specifike. .  

Le të shikojmë shtatë rrjedhime në dritën e gjykimit përfundimtar dhe ferrit:
Së pari: mbi të gjitha: Doktrina e ferrit duhet të thyejë zemrat tona. 
Së dyti: Luftoni në mënyrë aktive mashtrimin që nuk përbën ndonjë ndryshim çfarë bëjmë.
Së treti: Le t’i kërkojmë vetes që ta shohim mëkatin si mëkat. 
Rrjedhimi i katërt: Le të jemi falënderues për drejtësinë përfundimtare.
Rrjedhimi i pestë: Çdo ditë le të gëzohemi në hirin e Zotit.
Rrjedhimi i shtatë: Le t’i kujtojmë vetes se çfarë është e rëndësishme
Rrjedhimi shtatë: Le të jemi të zellshëm të ndajmë ungjillin e hirit shpëtues kudo që jemi

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.