Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Ferri; Pasoja përfundimtare - Mateu 25:31-46


Bibla paraqet dy gjëra të rëndësishme që janë absolutisht të qarta dhe të paevitueshme:

E para: Bibla është tepër e qartë në mësimin e saj që njerëzimi po shkon drejt një momenti përfundimtar gjykimi të pashmangshëm.

E dyta: Nëse unë jetoj një jetë të papenduar nga idhujtaria shpirtërore, e mohimit të ekzistencës së Perëndisë, shkeljes së urdhërimeve të tij, duke hedhur poshtë hirin e Tij unë do të kaloj përjetësinë në mundimet e pafundme në ferr. Ne nuk mund ta shmangim ferrin nëse nuk pendohemi nga mëkati dhe shkojmë me besim te Zoti Jezu Krisht.

Tre vëzhgime: 1. Vëzhgimi i parë: Në këtë pasazh nuk ka elasticitet moral. 2. Vëzhgimi i dytë: Në këtë mesazh mësohet qartë parimi vertikal moral siç mësohet në shumë pasazhe të tjera të Shkrimit.

3. Vëzhgimi i tretë është që tabloja e gjykimit që paraqitet në këtë pasazh është konkrete dhe specifike. .

Le të shikojmë shtatë rrjedhime në dritën e gjykimit përfundimtar dhe ferrit: Së pari: mbi të gjitha: Doktrina e ferrit duhet të thyejë zemrat tona. Së dyti: Luftoni në mënyrë aktive mashtrimin që nuk përbën ndonjë ndryshim çfarë bëjmë. Së treti: Le t’i kërkojmë vetes që ta shohim mëkatin si mëkat. Rrjedhimi i katërt: Le të jemi falënderues për drejtësinë përfundimtare. Rrjedhimi i pestë: Çdo ditë le të gëzohemi në hirin e Zotit. Rrjedhimi i shtatë: Le t’i kujtojmë vetes se çfarë është e rëndësishme Rrjedhimi shtatë: Le të jemi të zellshëm të ndajmë ungjillin e hirit shpëtues kudo që jemi


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.