Perëndia Zanafilla 1:1-2

March 24, 2019

 

Mesazhi: Perëndia vetëm ka ekzistuar dhe qenë gjithmonë personal dhe Ai vetëm ka krijuar çdo gjë nga asgjëja për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij, prandaj Perëndia vetëm është i denjë për adhurim nga i gjithë krijimi i Tij, sidomos prej nesh që jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij. 

 

I. Perëndia vetëm ka ekzistuar gjithmonë: Në fillim Perëndia ... (Zan. 1:1).
    A. Krijimi ka fillim. Perëndia nuk ka fillim. Ai ekziston para fillimit dhe krijon çdo gjë. 
    B. I vetë-mjaftueshëm. Nuk kishte nevojë për krijimin 

 

II. Perëndia vetëm ka qenë gjithmonë personal (Zanafilla 1:2)
    A. Perëndia ka pasur gjithmonë një Frymë dhe një Fjalë 
    B. Përshkrimi i Frymës së Perëndisë përsëri është në kontrast me gjendjen e krijimit pa formë. 

 

III. Perëndia vetëm krijoi gjithçka nga asgjëja (Zanafilla 1:1)

 

IV. Perëndia vetëm krijoi për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij (Zbulesa 4:11).

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.