Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Perëndia Zanafilla 1:1-2


Mesazhi: Perëndia vetëm ka ekzistuar dhe qenë gjithmonë personal dhe Ai vetëm ka krijuar çdo gjë nga asgjëja për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij, prandaj Perëndia vetëm është i denjë për adhurim nga i gjithë krijimi i Tij, sidomos prej nesh që jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij.

I. Perëndia vetëm ka ekzistuar gjithmonë: Në fillim Perëndia ... (Zan. 1:1). A. Krijimi ka fillim. Perëndia nuk ka fillim. Ai ekziston para fillimit dhe krijon çdo gjë. B. I vetë-mjaftueshëm. Nuk kishte nevojë për krijimin

II. Perëndia vetëm ka qenë gjithmonë personal (Zanafilla 1:2) A. Perëndia ka pasur gjithmonë një Frymë dhe një Fjalë B. Përshkrimi i Frymës së Perëndisë përsëri është në kontrast me gjendjen e krijimit pa formë.

III. Perëndia vetëm krijoi gjithçka nga asgjëja (Zanafilla 1:1)

IV. Perëndia vetëm krijoi për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij (Zbulesa 4:11).


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.