Perëndia, Mbreti i Universit - Zanafilla 1:1-25

March 31, 2019

 

etëria e Tij e mirë për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij. . 

I. Perëndia, Mbreti i universit e krijoi universin dhe tokën me fuqinë e Fjalës së Tij (Zanafilla 1:1-25)

II. Perëndia, Mbreti i universit e përfundoi punën e Tij në shtatë ditë (Zanafilla 1:1-25). 

III. Perëndia, Mbreti i universit e krijoi mbretërinë e Tij të mirë (Zanafilla 1:1-25).

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva