Të krijuar në shëmbëlltyrën e Zotit Zanafilla 1:26-31

April 7, 2019

 

Mesazhi: Meqenëse ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë për të përfaqësuar Atë në mbretërinë e Tij të mirë që Ai e ka krijuar që ne ta gëzojmë dhe sundojmë, vetëm Perëndia mund të na kënaqë përmes njohjes dhe bërjes së vullnetit të Tij zbuluar në Fjalën e Tij. . 

Le të shikojmë tre qëllime të Perëndisë, kujdesin e Tij për njeriun, dhe rrjedhime për mbretërinë e mirë të Perëndisë.

 

I. Perëndia e krijoi njeriun në shëmbëlltyrën e Tij si një qenie personale për të mbajtur shëmbëlltyrën e Tij në botën e Tij (Zanafilla 1:26a, 27ab) 

 

II. Perëndia e krijoi njeriun që të ushtrojë sundojë sundimin e Perëndisë mbi të gjithë mbretërinë e mirë të krijuar prej Tij duke shumuar shëmbëlltyrën e Tij (Zanafila 1:26bc-28)

 

III. Perëndia e krijoi njeriun si kurora e krijimit të Tij për marrë bekimin e Tij (28a)

 

IV. Perëndia kujdeset për njeriun dhe të gjithë gjallesat e tjera (Zanafilla 1:29-30)

 

V. Rrjedhime: E vërteta për mbretërinë e mirë të Perëndisë (Zanafilla 1:31)

 “Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë.”
    A. Kjo është bota e Perëndisë 
    B. Kjo është botë e mirë
    C. Kjo është një botë që rënkon
    D. Ajo do të jetë përsëri një botë e lavdishme kur të kthehet Krishti.

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.