Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Të krijuar në shëmbëlltyrën e Zotit Zanafilla 1:26-31


Mesazhi: Meqenëse ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë për të përfaqësuar Atë në mbretërinë e Tij të mirë që Ai e ka krijuar që ne ta gëzojmë dhe sundojmë, vetëm Perëndia mund të na kënaqë përmes njohjes dhe bërjes së vullnetit të Tij zbuluar në Fjalën e Tij. .

Le të shikojmë tre qëllime të Perëndisë, kujdesin e Tij për njeriun, dhe rrjedhime për mbretërinë e mirë të Perëndisë.

I. Perëndia e krijoi njeriun në shëmbëlltyrën e Tij si një qenie personale për të mbajtur shëmbëlltyrën e Tij në botën e Tij (Zanafilla 1:26a, 27ab)

II. Perëndia e krijoi njeriun që të ushtrojë sundojë sundimin e Perëndisë mbi të gjithë mbretërinë e mirë të krijuar prej Tij duke shumuar shëmbëlltyrën e Tij (Zanafila 1:26bc-28)

III. Perëndia e krijoi njeriun si kurora e krijimit të Tij për marrë bekimin e Tij (28a)

IV. Perëndia kujdeset për njeriun dhe të gjithë gjallesat e tjera (Zanafilla 1:29-30)

V. Rrjedhime: E vërteta për mbretërinë e mirë të Perëndisë (Zanafilla 1:31)

“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë.” A. Kjo është bota e Perëndisë B. Kjo është botë e mirë C. Kjo është një botë që rënkon D. Ajo do të jetë përsëri një botë e lavdishme kur të kthehet Krishti.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.