Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Pushimi Zanafilla 2:1-3


Mesazhi: Le të pushojmë plotësisht te Perëndia që përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur të krijimit në mënyrë të plotë në gjashtë ditë dhe pushoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi atë sepse vetëm Ai mund të na japë pushimin e vërtetë.

Te Zanafilla 2:1-3 gjejmë 3 arritje që përmbushi Perëndia ditën e shtatë në veprën e Tij të Krijimit.

I. Në ditën e shtatë Perëndia përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur në mënyrë të plotë (Zanafilla 2:1-2a)

II. Në ditën e shtatë Perëndia pushoi nga e gjithë veprat e Tij e përsosur dhe e plotë e Krijimit (Zanafilla 2:2b)

III. Perëndia bekoi dhe shenjtëroi ditën e shtatë sepse Perëndia pushoi nga e gjithë puna e Tij në krijim (Zanafilla 2:3)

IV. Rrjedhime: Ne mësojmë 3 mësime nga dita 7 1. Perëndia është dhënësi i pushimit të vërtetë. 2. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për ne sesa Perëndia. 3. Ne jemi krijuar të adhurojmë Zotin (Rom 11:36)

Përfundim: Le të pushojmë plotësisht te Perëndia që përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur në mënyrë të plotë në gjashtë ditë dhe pushoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi atë sepse vetëm Ai mund të na japë pushimin e vërtetë. përmes besimit në Birin e Tij, Jezu Krishti i Cili ka përfunduar plotësisht veprën e mrekullueshme të Shpëngimit dhe Krijimit të Ri që restauron te ne shëmbëlltyrën e Perëndisë dhe ne do të mbretërojmë në trupa të përlëvduar bashkë me Të në Krijimin e Ri, Qiellin dhe tokën e Re.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.