Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Çfarë do të thotë ringjallje


Ringjallja e Jezusit ndryshoi përfundimisht mënyrën si e panë dhe e jetuan jetën e tyre dishepujt e Tij.

Jezusi “pas vuajtjes së Tij, iu paraqit i gjallë me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e Mbretërisë së Perëndisë.” Apostujve 1:3 Nëse besojmë me të vërtetë në Ringjalljen e Jezusit atëherë: I. Ringjallja duhet të ndryshojë mënyrën si mendojmë: Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar(Veprat e Apostujve 17:22-32; Kol. 1:18; Rom. 1:4; Vepat e Apostujve 2:23-24; Zbulesa 1:18; Gjoni 11:24; Rom. 4:23-24; Heb. 1:1-3; 1 Gjonit 1:1-4).

II. Ringjallja duhet të ndryshojë mënyrën si jetojmë: Jezusi ndryshon jetën tonë ( 1 Kor.15:12-23; Romakëve 8:18-23; 2 Pjetrit 3:10; Zbulesa 21:1-2; Luka 9:39-42).

III. Ringjallja duhet të ndryshojë çfarë ne përjetojmë: Ne mund të njohim dhe kemi bashkësi me Zotin dhe Shpëtimtarin tonë me anë të besimit (1 Gjonit 1:1-4; Efes. 1:15-23; Filip. 3:7-11).


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.