Martesa e Parë Zanafilla 2;14 25 Pjesa 4

May 19, 2019

 

Mesazhi: Perëndia i ka krijuar qeniet njerëzore në shëmbëlltyrën e Tij, mashkull dhe femër, me kapacitet shpirtëror dhe ndihmë shoqërore që t’i shërbejnë Atij dhe mbajnë urdhërimet e Tij në mënyrë që ata të jetojnë dhe shijojnë bollëkshmërinë e krijimit të Tij për lavdinë e Tij.  

Katër qëllime dhe katër kërkesa të martesës për Perëndinë.
I. Qëllimi i martesës: Qëllimet e Perëndisë për martesën
   A. Plotësim: Perëndia e krijoi gruan nga burri në shëmbëlltyrën e Perëndisë si plotësuese e tij që ata së bashku t’i shërbejnë me gëzim Perëndisë në përkujdesjen dhe qeverisjen botën e Tij për lavdinë e Tij (Zan. 2:18a).
   B. Ndihmë: Perëndia i dha burrit gruan si ndihmëse që ata së bashku ti shërbejnë me gëzim Perëndisë që ata së bashku t’i shërbejnë me gëzim Perëndisë në përkujdesjen dhe qeverisjen botën e Tij për lavdinë e Tij (Zan. 2:18b-23)
   C. Shoqëri: Perëndia i dha burrit gruan si shoqëruese e burrit (Zan. 2:18b-23).  
   D. Intimitet (Zan. 2:25)  

II. Bazat e martesës: Udhëzimet e Perëndisë për martesën (Zanafilla 2:24-25)
   a. Lënia 
   b. Bashkimi
   c. Një mish 
   d. Besnikëri

Çfarë është më e rëndësishmja? 
Për çfarë jemi krijuar? Të njohim Perëndinë
Çfarë synim duhet të kemi në jetë? Të njohim Perëndinë
Çfarë është jeta e përjetshme që jep Jezusi? Të njohim Perëndinë (Gjoni 17:3). 
Cila është gjëja më e mirë në jetë? Të njohim Perëndinë
Çfarë i jep Perëndisë kënaqësinë më të madhe te njeriu? Njohja e vetes së Tij (Jeremia 9:23-24)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.