Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Martesa e Parë Zanafilla 2;14 25 Pjesa 4


Mesazhi: Perëndia i ka krijuar qeniet njerëzore në shëmbëlltyrën e Tij, mashkull dhe femër, me kapacitet shpirtëror dhe ndihmë shoqërore që t’i shërbejnë Atij dhe mbajnë urdhërimet e Tij në mënyrë që ata të jetojnë dhe shijojnë bollëkshmërinë e krijimit të Tij për lavdinë e Tij.

Katër qëllime dhe katër kërkesa të martesës për Perëndinë. I. Qëllimi i martesës: Qëllimet e Perëndisë për martesën A. Plotësim: Perëndia e krijoi gruan nga burri në shëmbëlltyrën e Perëndisë si plotësuese e tij që ata së bashku t’i shërbejnë me gëzim Perëndisë në përkujdesjen dhe qeverisjen botën e Tij për lavdinë e Tij (Zan. 2:18a). B. Ndihmë: Perëndia i dha burrit gruan si ndihmëse që ata së bashku ti shërbejnë me gëzim Perëndisë që ata së bashku t’i shërbejnë me gëzim Perëndisë në përkujdesjen dhe qeverisjen botën e Tij për lavdinë e Tij (Zan. 2:18b-23) C. Shoqëri: Perëndia i dha burrit gruan si shoqëruese e burrit (Zan. 2:18b-23). D. Intimitet (Zan. 2:25)

II. Bazat e martesës: Udhëzimet e Perëndisë për martesën (Zanafilla 2:24-25) a. Lënia b. Bashkimi c. Një mish d. Besnikëri

Çfarë është më e rëndësishmja? Për çfarë jemi krijuar? Të njohim Perëndinë Çfarë synim duhet të kemi në jetë? Të njohim Perëndinë Çfarë është jeta e përjetshme që jep Jezusi? Të njohim Perëndinë (Gjoni 17:3). Cila është gjëja më e mirë në jetë? Të njohim Perëndinë Çfarë i jep Perëndisë kënaqësinë më të madhe te njeriu? Njohja e vetes së Tij (Jeremia 9:23-24)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.