Gjetja e gëzimit në rritjen dhe frytet frymërore, për lavdinë e Perëndisë. Filipianëve 1:9-11

July 14, 2019

 

I. Kërkesa e lutjes: 
         - rritja e tyre në dashuri dhe dallim
II. Rezultati i rritjes: 
         - jetë plot me frytin e drejtësisë
III. Qëllimi i jetës plot me frytin e drejtësisë:
         - lavdia e Perëndisë

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva