Gëzimi në shpalljen e Krishtit Filipianëve 1:12-18

July 21, 2019

 

Ideja Kryesore: Pali ruan gëzimin në shërbesë duke qëndruar i fokusuar tek ungjilli dhe lavdia e Perëndisë.

 

Nga ky pasazh do të shikojmë tre aspekte kryesore se si të jemi të gëzuar në çdo rrethanë apo situatë në jetën tonë të krishterë.

 

I. Qëndro i Fokusuar
II. Vendose Ungjillin të Parin (12-14)
 A. Misioni i Zotit po Përmbushet (12)
 B. Njerëzit po e Dëgjojnë ungjillin (13)
 C. Vëllezërit po e Shpallin ungjillin (14)
III. Le ta duam lavdinë e Krishtit më shumë se e jona (15-18)
 A. Kontrolloni Motivet Tuaja (15-17)
  1. Ruhuni nga xhelozia dhe smira në shërbesë
  2. Ruhuni nga tundimi për të promovuar veten tuaj
  3. Mos u surprizoni nëse të tjerët ju kanë zili
  4. Lutuni që Zoti do t’ju japë juve hirin për të shërbyer
 B. Gëzohu kur Krishti Shpallet (18)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva