Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Gëzimi në përkushtimin e përbashkët për Ungjillin e Krishtit. Filipianeve 1:27-30


Mesazhi: Ne do të përjetojmë gëzimin e Zotit kur ne si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në botë do të jetojmë në mënyrë të denjë për ungjillin e Krishtit ndërsa qëndrojmë fort në Zotin me një frymë të përbashkët duke luftuar së bashku për përhapjen e ungjillit të Tij me guxim dhe duke mos u trembur nga kundërshtarët e ungjillit sepse hiri i Zotit është i mjaftueshëm në çdo rrethanë.

Një nxitje kryesore për një arsye kryesore me një qëllim kryesor në 2 mënyra kryesore që të njohim gëzimin e Zotit në ungjillin.

I.Nxitja kryesore: Jetoni si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në një mënyrë të tillë që i jep besim (kredibilitet) ungjillit të Krishtit (1:27)

II. Arsyeja kryesore: Qëndroni të palëkundur në Zotin, me një frymë dhe shpirt të përbashkët duke luftuar për përhapjen e ungjillit dhe duke mos u trembur nga kundërshtarët e ungjillit të Krishtit (1:27c,d -30) A. Arsyeja kryesore: Qëndroni fort (1:27c) B. Mënyra e parë: Qëndroni fort në një Frymë, me një përkushtim të përbashkët (1:27d). C. Qëllimi i qëndrimit: për besimin e ungjillit. “qëndroni fort në një Frymë, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit” D. Mënyra e dytë: Duke qëndruar së bashku ndaj kundërshtarëve: Guxim (1:28-30)

1. Me guxim ndaj kundërshtarëve të ungjillit (1:28a) “duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët” (1:28a)

2. Kjo është një tregues humbjeje për ata nga Perëndia (1:28b) “kjo është për ta një provë humbjeje”

3. Ky është tregues shpëtimi për ju nga Perëndia (1:28c) “” 4. Burimi i guximit: Hiri i mjaftueshëm i Zotit (1:29) “Sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të.”

5. Dëshmia e Hirit: Kjo është e vërtetë për të gjithë ata që kanë jetuar për Zotin (1:30). “duke patur të njejtën beteje që e patë në mua, dhe tani po dëgjoni që është në mua.”


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.