Gjetja e gëzimit në unitetin shpirtëror, në trupin e Krishtit. Filipianëve 2:1-4

August 11, 2019

A. Cilat janë motivimet për unitetin shpirtëror? (vargu 1)
     Së pari:       nëse (ka) ndonjë inkurajim në Krishtin
     Së dyti:       nëse (ka) ndonjë ngushëllim të dashurisë
     Së treti:       nëse (ka) ndonjë bashkësi të Frymës
     Së katërti:  nëse (ka) ndonjë dhembshuri dhe mësirë

B. Cila është kërkesa e apostillit Pal për besimtarët në Filipi? 
     "bëjeni të plotë gëzimin tim"

C. Çfarë është uniteti shpirtëror? 
    "që të njëjtë gjë të mendoni"

D. Si mund të kemi unitet shpirtëror?
    
Çfarë mendoni për këtë standart që duhet (siç na tregohet në Fjalën e Zotit), në mënyrë që të kemi këtë unitet shpirtëror, në trupin e Krishtit?

Standarti që duhet për të patur këtë unitet shpirtëror, në trupin e Krishtit, është shumë i lartë dhe patjetër reflekton një Perëndi që është i tillë, një Perëndi të Shenjtë.

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.