Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Gëzimi në përulësinë / mendësinë e Krishtit Filipianëve 2:5-11


Ideja Kryesore: Në këtë pasazh të mrekullueshëm Pali lavdëron përulësinë dhe lartësimin e Jezusit, që duhet të na çojë të gjithë neve që ta imitojmë shembullin e Jezusit dhe ta adhurojmë Atë si Zot i të gjithëve.

Nga ky pasazh do të shikojmë tre aspekte kryesore se si të gjejmë gëzim në një jetë të jetuar me përulësi duke ndjekur shembullin e Zotit tonë Jezus.

I. Mendja e Krishtit, v. 2:5 II. Përulësia e Krishtit, v. 2:6-8 A. Heqja dorë e Tij e përulur (v. 6) B. Mishërimi i Tij i përulur (v. 7) C. Kryqëzimi i Tij i përulur (v. 8) III. Lartësimin e Krishtit, v. 2:9-11 A. Pozicioni i Tij i lartësuar (v. 9) B. Adhurimi dhe rrëfimi i çdo njeriu (v. 10-11)

Zbatime: 1. E para, mësojeni përmendësh këtë himn. 2. E dyta, besojeni këtë pasazh. 3. E treta, ndiq modelin që prezantohet në këtë pasazh. 4. E katërta, tregoji të tjerëve mesazhin e këtij pasazhi.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.