Gëzim në bindjen ndaj Krishtit dhe ndjekjen e shembullit të Tij Filipianeve 2:12-13

August 25, 2019

 

Mesazhi: Për shkak se Perëndia na ka shpëtuar dhe vepron në ne dëshirën dhe veprimin për t’ju bindur Perëndisë, le të vëmë vazhdimisht në jetë shpëtimin tonë duke iu bindur Perëndisë në çdo fushë të jetës tonë për adhurimin, kënaqësinë dhe lavdinë e Tij. 

 

I. Vini në jetë (veprim) shpëtimin duke jetuar sipas të vërtetës së ungjillit dhe jo sipas ndjenjave tuaja dhe as sipas botës. 

II. Vini në jetë (veprim) shpëtimin duke mos harrur kush jemi në Krishtin dhe çfarë ka bërë Perëndia për ne. (Filip. 2:12b)

III. Vini në jetë (veprim) shpëtimin duke iu bindur Krishtit në çdo rast dhe rrethanë pavarësisht nga kostoja (Filip. 2:12c)

IV. Le të vëmë në jetë shpëtimin duke bërë çdo përpjekje(Filip. 2:12d)

V. Le të vëmë në jetë shpëtimin me nderimin më të madh ndaj Zotit Jezus. (Filip. 2:12e). 

1. Sepse Perëndia vepron në ne (Filip.  2:13a)

2. Le të vëmë në jetë shpëtimin sepse  Perëndia vepron në ne dëshirën dhe  fuqinë për të arritur çfarë ne duhet të  bëjmë (Filip. 2:13b).

3. Le të vëmë në jetë shpëtimin tonë sepse Perëndia vepron në ne sipas pëlqimit të Tij (Filip 2:13c)

Përfundim
Si dhe çfarë do të ndryshojmë si rezultat i Fjalës së Zotit sot?

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.