Gjetja e gëzimit në njohjen e Krishtit. Filipianëve 3:4-11

September 22, 2019

 

I. Të besuarit në mish: fitim apo humbje? 7,8

ritet fetare                     traditat             pozita fetare
kombësia                                                sinqeriteti/zelli
pozita në shoqëri                                   morali
  
    Humbje - Dëm

II. Të besuarit në Krishtin: fitim apo humbje? v.9-11

Drejtësimi
Shenjtërimi
Përlëvdimi

Fitim i pakrahasueshëm!
Nuk ka asgjë në këtë jetë që të krahasohet me njohjen e Jezus Krishtit, Zotit tim!

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.