Gëzimi në shpresën e përjetshme Filipianeve 3:17-21.

October 6, 2019

 

Mesazhi: Si qytetarë të qiellit për lavdinë Perëndisë dhe gëzimin tonë, le të shenjtërohemi duke dalluar dhe ndjekur shembujt e perëndishëm dhe ndaluar së ndjekuri të gjithë shembujt e paperëndishëm, duke i mbajtur sytë te shpresa jonë e përjetshme, ardhja e dytë e Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit tone, kur Ai do të transformojë trupat tanë dhe të gjithë krijimin e Perëndisë.

Qytetarët e qiellit dallohen nga qytetarët e kësaj bote mëkatare nga gjashtë karakteristika:

I. Qytetarët e qiellit e modelojnë jetën e tyre tokësore me kujdes të madh dhe qëllimisht të fokusuar (Filipianëve 3:17)

II. Qytetarët e kësaj bote mëkatare mohojnë nevojën e kryqit (Filipianëve 3:18).

III. Qytetarët e kësaj bote mëkatare janë drejtuar drejt shkatërrimit të përjetshëm (Filipianëve 3:19a).

IV. Qytetarët kësaj bote udhëhiqen nga tre gjera (Filipianëve 3:19b, c, d):

      A. Oreksi i tyre mëkatar

     B. Krenaria e tyre e rreme

     C. Mendësia e tyre e përkohshme dritëshkurtër

V. Qytetarët e Qiellit jetojnë në pritje ardhjes së dytë (Filipinëve 3:20)

Vi. Qytetarët e Qiellit presin për ditën kur Krishti transformon në mënyrë të lavdishme trupat e tyre dhe të gjithë krijimin e Perëndisë në krijim të ri (Filipianëve 3:21).

Përfundim: Ku është qytetaria juaj e vërtetë? A keni pronotuar për udhëtimin në qiell dhe a është vulosur pasaporta juaj me gjakun e Krishtit.

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.