Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Gëzimi në shpresën e përjetshme Filipianeve 3:17-21.


Mesazhi: Si qytetarë të qiellit për lavdinë Perëndisë dhe gëzimin tonë, le të shenjtërohemi duke dalluar dhe ndjekur shembujt e perëndishëm dhe ndaluar së ndjekuri të gjithë shembujt e paperëndishëm, duke i mbajtur sytë te shpresa jonë e përjetshme, ardhja e dytë e Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit tone, kur Ai do të transformojë trupat tanë dhe të gjithë krijimin e Perëndisë.

Qytetarët e qiellit dallohen nga qytetarët e kësaj bote mëkatare nga gjashtë karakteristika:

I. Qytetarët e qiellit e modelojnë jetën e tyre tokësore me kujdes të madh dhe qëllimisht të fokusuar (Filipianëve 3:17)

II. Qytetarët e kësaj bote mëkatare mohojnë nevojën e kryqit (Filipianëve 3:18).

III. Qytetarët e kësaj bote mëkatare janë drejtuar drejt shkatërrimit të përjetshëm (Filipianëve 3:19a).

IV. Qytetarët kësaj bote udhëhiqen nga tre gjera (Filipianëve 3:19b, c, d):

A. Oreksi i tyre mëkatar

B. Krenaria e tyre e rreme

C. Mendësia e tyre e përkohshme dritëshkurtër

V. Qytetarët e Qiellit jetojnë në pritje ardhjes së dytë (Filipinëve 3:20)

Vi. Qytetarët e Qiellit presin për ditën kur Krishti transformon në mënyrë të lavdishme trupat e tyre dhe të gjithë krijimin e Perëndisë në krijim të ri (Filipianëve 3:21).

Përfundim: Ku është qytetaria juaj e vërtetë? A keni pronotuar për udhëtimin në qiell dhe a është vulosur pasaporta juaj me gjakun e Krishtit.