Ruajtja e gëzimit në mes të konfliktit Filipianëve 4:1-5

October 13, 2019

 

Mesazhi: Që ne kisha e Krishtit të ecim në mënyrë të qëndrueshme në Zotin, për të vazhduar të rritemi në karakterin e Tij  dhe të dëshmojmë fuqinë transformuese të ungjillit të Tij botës së rënë, le të ecim në dashurinë e Tij, lavdinë e Tij, qëndrimin e Tij, gëzimin e Tij, Hirin e Tij dhe praninë e Tij. 

Gjashtë shtylla të qëndrueshmërisë shpirtërore në Zotin.
I. Qëndroni në Zotin (Filipinëve 4:1-5)
     A. Ecni në dashurinë e Krishtit (Filip. 4:1a,d)
     B. Ecni në lavdinë e Krishtit (Filip.4:1b)
     C. Ecni në qëndrimin e Krishtit (Filip. 4:2-3)
     D. Ecni në gëzimin e Krishtit (Filip. 4:4)
     E. Ecni në Hirin e Krishtit (Filip. 4:5a)
     F. Ecni në praninë e Krishtit (Filip. 4:5b)

II. Përfundim: Le të kemi vazhdimisht në mendje t’i pëlqejmë Zotit dhe lavdërojmë atë në çdo gjë që mendojmë, themi, bëjmë në marrëdhënie me njëri-tjetrin dhe në çdo marrëdhënie tjetër si mirënjohje për shpëtimin e madh që na ka dhënë dhe nga dashuria për Të.

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.