Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Ruajtja e gëzimit në mes të konfliktit Filipianëve 4:1-5


Mesazhi: Që ne kisha e Krishtit të ecim në mënyrë të qëndrueshme në Zotin, për të vazhduar të rritemi në karakterin e Tij dhe të dëshmojmë fuqinë transformuese të ungjillit të Tij botës së rënë, le të ecim në dashurinë e Tij, lavdinë e Tij, qëndrimin e Tij, gëzimin e Tij, Hirin e Tij dhe praninë e Tij.

Gjashtë shtylla të qëndrueshmërisë shpirtërore në Zotin. I. Qëndroni në Zotin (Filipinëve 4:1-5) A. Ecni në dashurinë e Krishtit (Filip. 4:1a,d) B. Ecni në lavdinë e Krishtit (Filip.4:1b) C. Ecni në qëndrimin e Krishtit (Filip. 4:2-3) D. Ecni në gëzimin e Krishtit (Filip. 4:4) E. Ecni në Hirin e Krishtit (Filip. 4:5a) F. Ecni në praninë e Krishtit (Filip. 4:5b)

II. Përfundim: Le të kemi vazhdimisht në mendje t’i pëlqejmë Zotit dhe lavdërojmë atë në çdo gjë që mendojmë, themi, bëjmë në marrëdhënie me njëri-tjetrin dhe në çdo marrëdhënie tjetër si mirënjohje për shpëtimin e madh që na ka dhënë dhe nga dashuria për Të.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.