Si të mos shqetësohemi por të përjetojmë gëzimin dhe paqen e Zotit Filipianëve 4:6-9

November 3, 2019

 

Mesazhi: Le të mos shqetësohemi për asgjë, por duke besuar te Zoti në çdo rrethanë, për çdo gjë le të lutemi me besim dhe falënderim dhe duke menduar dhe vepruar sipas Fjalës së Zotit, paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat dhe mendjet tona, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ne. 

Tre përbërësit kryesore të gëzimit dhe paqes së Zotit: Shqetësimin, përgjigjen e gabuar ndaj problemeve le ta zëvendësojmë me lutjen, të menduarit dhe vepruarit e duhur sipas Fjalës së Zotit. 

 

I. Mos shqetësoni për asgjë (Filip. 1:6-9) 
    A. Lutja e duhur  (Filip. 4:6-7)
         1. Shqetësimi është mosbesim te Zoti (Filip 4:6a)
          2. Lutje e besimit (Filip. 4:6b)
          3. Lutje falënderuese (Filip. 4:6c)
          4. Premtimi (Filip. 4:7).
        B. Të menduarit e duhur (Filip. 4:8)
        C. Të vepruarit e duhur (Filip 4:9)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.