Sekreti i të qenit i kënaqur Filipianëve 4:10-13

November 10, 2019

Mesazhi: Sekreti i të qenit i kënaqur është të mësojmë të varemi në Zotin dhe në asgjë tjetër. 

 

Ne këto vargje ne gjejmë 4 përbërësit kryesor të qenit i kënaqur:

I. Baza e kënaqjes: mirënjohja dhe besimi te sovraniteti dhe mirësia e Perëndisë  (4:10)
II. Kënaqja nuk varet nga rrethanat (4:11-12)
III. Kënaqja mësohet (4:11-12)
IV. Kënaqja rrjedh nga marrëdhënia dhe mbështetja te Krishti (4:13).

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva